لایحه مطالبه خسارت قراردادی

لایحه مطالبه خسارت قراردادی

حقوق قراردادها
بدون دیدگاه

لایحه مطالبه خسارات قراردادی در نتیجه

مشاوره با وکیل قرارداد ها 

بین طرفین قرارداد نوشته می‌شود. یکی از مهم‌ترین اصول در عقد قراردادها، لازم‌الاجرا و لازم‌الرعایه بودن مفاد قرارداد برای هر دو طرف است. به عبارت دیگر، بعد از انعقاد قرارداد، طرفین ملزم به رعایت و اجرای تمام بندهای قرارداد می‌باشند. در صورت عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهدات، شرط کیفری یا وجه التزام به تعبیر قانونی خسارتی برای طرف متخلف قرارداد اعمال می‌شود.

ضمانت‌ها نیز به منظور ایجاد فشار و تضمین اجرای قرارداد بر روی طرف مقابل استفاده می‌شوند. این ضمانت‌ها می‌توانند شامل ضمانت‌نامه بانکی، ضمانت‌نامه مالی، وثیقه نقدی، تعهدات تضمینی و غیره باشند. با ما همراه باشید تا با مبحث لایحه مطالبه خسارت قراردادی بیشتر آشنا شویم.

برای دریافت مشاوره تخصصی در امور قراردادی خود از وکیل نبوی با شماره 09216982591 تماس حاصل نمایید .

 

خسارت قراردادی چیست؟

خسارت قراردادی به خسارتی اطلاق می‌شود که از نقض یک قرارداد رخ می‌دهد. در واقع، طرفی که تعهدات خود را در قرارداد نقض کند، ممکن است برای طرف دیگر خسارتی ایجاد کند. خسارت قراردادی معمولاً در صورتی قابل مطالبه است که شرایط مشخصی برآورده شود.

برای مثال، فرض کنید شما قراردادی برای ساختن یک خانه با یک شرکت ساختمانی منعقد کرده‌اید و در قرارداد تعیین کرده‌اید که اگر پروژه در مهلت مقرر به پایان نرسد، شرکت متخلف موظف است به شما خسارت پرداخت کند. اکنون فرض کنید که ساختمان در زمان مقرر به پایان نرسد و شما نیز به دلیل تأخیر در تحویل خانه، خسارتی متحمل می‌شوید.

در صورتی که خسارت قراردادی در قرارداد مشخص نشده باشد، می‌توانید از دادگاه درخواست مطالبه خسارت کنید. این نکته در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد اشاره قرار دارد. با این حال، درخواست مطالبه خسارت در این شرایط ممکن است دشوارتر باشد و شما باید شروط خاصی را برآورده کنید.

برای مطالبه خسارت قراردادی در صورت عدم ذکر آن در قرارداد، عموماً نیاز است که شما اثبات کنید که خسارتی به شما وارد شده است، مستقیماً ناشی از نقض قرارداد توسط طرف مقابل و در نتیجه قابل پیگیری است. همچنین، ممکن است نیاز باشد که از روشن بودن تعهدات و مسئولیت‌های طرف مقابل در قرارداد استدلال کنید و اثبات کنید که متخلف از این تعهدات عمداً یا به سهل‌انگاری عمل کرده است.

در هر صورت، برای  لایحه مطالبه خسارت قراردادی، مراجعه به یک وکیل متخصص در حوزه حقوق قراردادی و مسئولیت مدنی توصیه می‌شود. وکیل شما می‌تواند شما را در مورد حقوق و توانایی‌های شما در این زمینه راهنمایی کرده و در راه اثبات خسارت و مطالبه آن از طرف مقابل، شما را حمایت کند.

 

مواد قانونی مرتبط با لایحه خسارت قراردادی

ماده ۲۲۱ قانون مدنی به شرح زیر است:

اگر کسی تعهد کند که از انجام یک عمل خاص خودداری کند یا اقدام به انجام آن عمل را بکند، در صورتی که این تعهد نقض شود، او مسئول خسارت نسبت به طرف مقابل خواهد بود، مشروط بر اینکه جبران خسارت در قرارداد صراحتاً تعیین شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تعیین صراحت باشد و یا براساس قوانین موجب ضمانت شده باشد.

این ماده بیان می‌کند که اگر شخصی تعهد کند که از انجام یک عمل خاص خودداری کند یا اقدام به انجام آن عمل را بکند، و در نتیجه نقض این تعهد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، آن شخص مسئولیت جبران خسارت را خواهد داشت. اما این مسئولیت بستگی به وجود تعهد صراحتاً در قرارداد، تعهد عرفاً به منزله تعهد صراحتاً یا وجود ضمانت براساس قوانین دارد.

به عبارت دیگر، اگر یک شخص تعهد کند که از انجام یا عدم انجام یک عمل خاص خودداری کند و در نتیجه نقض این تعهد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، آن شخص مسئولیت جبران خسارت را به عهده دارد، مشروط بر اینکه این تعهد در قرارداد صراحتاً تعیین شده باشد، یا تعهد عرفاً به منزله تعهد صراحتاً باشد و یا بر اساس قوانین، ضمانتی وجود داشته باشد.

 

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان، حق دارد در هنگام تقدیم دادخواست، در طول دادرسی یا به صورت مستقل، جبران خساراتی که به دلیل دادرسی یا تأخیر در انجام یا عدم انجام تعهد از سوی خوانده به وی وارد شده است یا خواهد شد را مطالبه نماید. همچنین، اجرت المثل را به عنوان خسارت جبران نشده به دلیل عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در تسلیم آن از سوی خوانده مطالبه کند به علت اتلاف و تسبیب.

همچنین، خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که به صورت عمدی و با آگاهی از عدم مشروعیت آن توسط خواهان در دادرسی به او وارد شده است، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه پس از بررسی، میزان خسارت را تعیین کرده و در حکم صادر شده درباره اصل دعوا یا با حکم جداگانه، خوانده را به پرداخت جبران خسارت ملزم خواهد کرد. در صورتی که قرارداد خاصی درباره جبران خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر با شرایط قرارداد عمل خواهد شد.

به این ماده توجه کنید که طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان در صورت وجود خسارت جبران‌نشده به دلیل دادرسی یا تاخیر در انجام یا عدم انجام تعهد از سوی خوانده، می‌تواند جبران خسارت را از خوانده مطالبه کند.

همچنین، خوانده نیز در صورت وجود خسارتی که به صورت عمدی و آگاهانه توسط خواهان در دادرسی وارد شده است، می‌تواند جبران خسارت را از خواهان مطالبه کند. دادگاه پس از بررسی، میزان خسارت را تعیین کرده و در حکمی که صادر می‌کند، خوانده را به پرداخت جبران خسارت ملزم می‌کند. در صورتی که قرارداد خاصی درباره جبران خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، شرایط قرارداد برای تعیین میزان خسارت مورد اعمال قرار خواهد گرفت.

 

شرایط  لایحه مطالبه خسارت قراردادی چیست؟

شرایط اصلی برای مطالبه خسارت قراردادی از طریق دادگاه عبارتند از:

قرارداد بین طرفین

۱. وجود قرارداد: قرارداد بین طرفین باید وجود داشته باشد. این قرارداد ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی باشد. در صورتی که قرارداد شفاهی باشد، اثبات آن ممکن است دشوارتر باشد. قرارداد نیز باید به عقود معینی پایبند باشد، مانند اجازه، بیع و غیره. این قراردادها ناشی از ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشند.

۲. انتقال خسارت: باید اثبات شود که خسارت به دلیل نقض قرارداد توسط یکی از طرفین به طرف دیگر وارد شده است.

۳. عدم اجرای قرارداد: باید اثبات شود که یکی از طرفین قرارداد را به درستی و به صورت کامل اجرا نکرده است یا تأخیر کرده است.

۴. ضرر و زیان: باید اثبات شود که خسارت وارد شده به طرف در نتیجه عدم اجرای قرارداد واقعی و مستند است.

 

تعویق افتادن یا انجام ندادن تعهد

تعهد ناپایدار: باید اثبات شود که طرفی از طرفین تعهد داده شده را به تعویق انداخته است یا به طور کامل اجرا نکرده است. به عبارت دیگر، خسارت قراردادی مطالبه می‌شود در صورتی که تعهد داده شده به تعویق افتد، انجام نشود یا به طور کامل انجام نپذیرد. همچنین، در صورتی که کار در زمان مقرر به پایان نرسیده باشد، نیز می‌توان خسارت قراردادی را مطالبه کرد.

 

ضرر وارد شده

وجود ضرر و خسارت: باید اثبات شود که خسارت وارد شده به طرف به علت عدم اجرای قرارداد واقعی و مستند است. یعنی باید اثبات شود که ضرر و یا خسارتی به فرد وارد شده است. بدون وقوع ضرر و خسارت، امکان جبران خسارت وجود نخواهد داشت. البته استثنائاتی نیز وجود دارد، مانند مواردی که بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی، وجه التزام در قرارداد صورت گرفته است.

 

کاربرد خسارت قراردادی چیست؟

وقتی قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کاری، مانند ساخت یک محصول، است، برای اطمینان از اجرای صحیح و به موقع قرارداد، اغلب افراد نگران هستند که طرف مقابل ممکن است نتواند به تعهدات خود عمل کند، اجرای قرارداد را به تعویق بیندازد یا حتی اگر اجرا شود، ممکن است نقصی در انجام کار وجود داشته باشد. به همین دلیل، در این موارد، افراد به عنوان ضمانت در قرارداد شرایطی را درج می‌کنند و در صورت وقوع خسارت، می‌توانند آن را مطالبه کنند.

برای حفظ حقوق خود در خسارت قراردادی، مهم است که شرایط مناسبی در قرارداد در نظر بگیرید و بهتر است از یک وکیل با تجربه در این زمینه کمک بگیرید. وکیل می‌تواند شما را در تدوین شرایط قرارداد و درج خسارت قراردادی مناسب کمک کند. همچنین، در صورت وقوع خسارت، وکیل شما می‌تواند درلایحه مطالبه خسارت و حفظ حقوق شما در دادگاه به شما کمک کند.

 

ویژگی های خسارت قراردادی چیست؟

مبلغ خسارت قراردادی مقطوع است

در واقع، اگر مبلغ توافقی در قرارداد ذکر شده باشد، دادگاه در اکثر موارد نمی‌تواند در آن دخالت کند و مبلغ را افزایش یا کاهش دهد. این اصل به عنوان اصل آزادی قرارداد شناخته می‌شود که به معنای احترام به توافق طرفین در قرارداد است. با این حال، شرایطی وجود دارد که قاضی می‌تواند در آن دخالت کند.

یکی از شرایطی که می‌تواند باعث دخالت قاضی در مبلغ توافقی شود، وقوع نابجا یا ناعادلانه برابری در قرارداد است. به عنوان مثال، اگر مبلغ توافقی بسیار زیاد یا بسیار کم باشد و با اصول عدالت و عرفی در تضاد باشد، قاضی ممکن است در مورد تغییر مبلغ توافقی تصمیم بگیرد.

بنابراین، هرچند اصل آزادی قرارداد به طور کلی اجازه می‌دهد مبلغ توافقی را تعیین کنید و دادگاه نمی‌تواند در آن دخالت کند، اما در شرایط استثنایی قاضی می‌تواند به دلایل عدالتی و با توجه به قوانین و مقررات مربوطه در مورد تغییر مبلغ توافقی تصمیم بگیرد.

 

زمان دریافت خسارت قراردادی

متضرر یا فردی که خسارت بر او وارد شده است، هنگامی که طرف مقابل تخلف کرده باشد، مستحق دریافت مبلغ خسارت قراردادی می‌باشد. خسارت قراردادی در واقع یک تعهد فرعی است که با وقوع تخلف، جانشین تعهد اصلی می‌شود.

معمولاً، در قراردادها، شرایطی در مور دلایحه خسارت قراردادی ذکر می‌شود. این شرایط می‌توانند شامل مبلغ خسارت دقیق یا روشی برای محاسبه آن باشند. در صورت وقوع تخلف از قبل تعیین شده، متضرر می‌تواند مبلغ خسارت را از طرف مقابل مطالبه کند.

اگر مبلغ خسارت در قرارداد تعیین نشده باشد، قاعده عمومی حقوق ممکن است برای تعیین مبلغ خسارت مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه، در برخی موارد قوانین و مقررات محلی ممکن است مقررات خاصی برای تعیین خسارت قراردادی داشته باشند.

بنابراین، هنگامی که طرف مقابل تخلف کند و خسارت به شما وارد شود، شما می‌توانید مبلغ خسارت قراردادی را مطالبه کنید و این مبلغ معمولاً جانشین تعهد اصلی خواهد شد.

 

نیازی به اثبات وجود خسارت نیست

اگر متضرر در قرارداد مبلغ خسارت را درج کرده باشد، در عمل، نیازی به اثبات مستقیم خسارت وارد شده نخواهد بود. در این صورت، کافی است که متضرر تخلف طرف مقابل را ثابت کند و قاضی می‌تواند بر اساس مبلغ خسارتی که در قرارداد تعیین شده است، حکم به پرداخت آن مبلغ را صادر کند.

به علاوه، می‌توان بر اساس زمان وقوع خسارت، مبلغ خسارت را تعیین کرد. در بعضی موارد، زمان وقوع خسارت مشخص است و در قرارداد ذکر شده است. در این صورت، متضرر نیازی ندارد تا زمان وقوع خسارت را جداگانه ثابت کند و مبلغ خسارت تعیین شده در قرارداد قابل اجرا خواهد بود.

بنابراین، در صورتی که متضرر مبلغ خسارت را در قرارداد درج کرده باشد، نیازی به اثبات مستقیم خسارت وارد شده یا زمان آن نخواهد بود. صرفاً تخلف فرد متعهد را ثابت کرده و مبلغ خسارت تعیین شده در قرارداد را مطالبه خواهید کرد.

 

مشاوره با وکیل قرارداد ها 

وکیل نبوی ، این امکان را برای شما فراهم کرده است که بتوانید مشاوره دریافت کنید. به این منظور کافیست تا از طریق یکی از روش های ارتباطی سایت، سوال خود را با مجموعه مطرح نمایید. شما می توانید از طریق پشتیبانی سایت و یا شماره واتساپ با وکیل نبوی ، ارتباط برقرار کنید.

 

نتیجه گیری

لایحه خسارت قراردادی به خسارتی اشاره دارد که در نتیجه تخلف یا عدم اجرای یک طرف قرارداد، به طرف دیگر وارد می‌شود. لایحه مطالبه خسارت قراردادی، قوانین و مقرراتی است که برای تعیین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد و روش مطالبه خسارت در صورت تخلف تعیین می‌کند.

لایحه مطالبه خسارت قراردادی، شامل مواردی مانند تعیین روش‌های تعیین خسارت، تعیین مبلغ خسارت قراردادی، و تعیین شرایط و زمان‌بندی مطالبه خسارت است. این لایحه با هدف تسهیل و توضیح روش‌های مطالبه خسارت و رعایت اصول عدالت در تعیین خسارت قراردادی، تدوین شده است.

با توجه به اهمیت حقوق قراردادی و مطالبه خسارت در صورت تخلف، لایحه مطالبه خسارت قراردادی نقش مهمی در برقراری عدالت و حفظ حقوق طرفین قرارداد دارد. تدوین و اجرای این لایحه به منظور ایجاد قوانین و مقررات منصفانه و شفاف در مورد مطالبه خسارت قراردادی، برای حفظ اعتماد و استقرار قوانین در حوزه قراردادها بسیار اهمیت دارد. در نتیجه، لایحه مطالبه خسارت قراردادی یک ابزار حقوقی مهم است که به طرفین قرارداد امکان می‌دهد در صورت وقوع تخلف، خسارت را مطالبه کرده و حقوق خود را حفظ کنند.

 

لطفا امتیاز دهید
, , , , , ,
مطالب مرتبط